Sent monitoring.

Monitorowanie pojazdów podlegających pod rejestr towarów wrażliwych

Wysyłanie danych do PUESC

Integracja z GPS

Alerty

Archiwum

Logowanie Instrukcja (pdf)

...